Stowarzyszenie Moja Gmina

ASOS 2015 – zrealizowany

loga

Stowarzyszenie Moja Gmina w partnerstwie

z Gminą Międzyrzec Podlaski realizuje projekt pt.

 

„Czas seniora. Wykorzystanie potencjału osób starszych na rzecz społeczności Gminy Międzyrzec Podlaski” (zrealizowany

w 2015 r.)

 

 

Projekt skierowany jest do II grup wiekowych 60+ oraz osób w wieku 25-60 lat z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski (gmina wiejska).

Głównym problemem uzasadniającym realizację projektu jest zbyt mała liczba działań społecznych i kulturalnych w Gminie Międzyrzec Podlaski sprzyjających aktywizacji społecznej osób starszych i wykorzystaniu potencjału oraz doświadczenia tych osób w życiu społeczności. Wiąże się on z niską aktywnością seniorów na rzecz inicjowania działań społecznych i kulturalnych, negatywnym postrzeganiem starości zarówno przez osoby starsze jak i młodsze pokolenia oraz samowykluczeniem społecznym osób w wieku poprodukcyjnym i spędzaniem czasu wolnego w samotności, przeważnie w formach biernych (postawa: „nie będę się narzucać”).

Jako rozwiązanie tego problemu zaplanowano w projekcie realizację działań głównie w obszarze sztuki, kultury i rekreacji, sprzyjających aktywizacji osób starszych, umożliwiających im inicjowanie działań społecznie użytecznych oraz wspólnego z innymi, w tym z młodym pokoleniem, rozwijania pasji i zainteresowań. Działania przewidziane w projekcie będą realizowane w oparciu o dostępną na terenie gminy infrastrukturę społeczną (szkoły, świetlice wiejskie oraz biblioteki), udostępnioną bezpłatnie przez Gminę Międzyrzec Podlaski.

Docelowo jako rezultat projektu powstaną „kluby seniora” działające także po zakończeniu realizacji projektu, jako środowiska aktywizacji i integracji wewnątrzpokoleniowej i między pokoleniowej osób starszych

Program projektu obejmuje bezpłatny udział w zajęciach warsztatach, kursach tj. :

1. Zajęcia komputerowe
2. Kurs dbałości o wygląd
3. Kurs fotograficzny
4. Warsztaty zdrowego stylu życia
5. Zajęcia ruchowe
6. Warsztaty „Pasje i zainteresowania” -Nauka wicia tradycyjnego wieńca dożynkowego”
7. Warsztaty „Pasje i zainteresowania”- Sztuczne kompozycje kwiatowe na różne okoliczności
8. Warsztaty „Pasje i zainteresowania”- „Zaczarowane szydełko”
9. Warsztaty „Pasje i zainteresowania”- Sztuka tworzenia bukietów zielnych
10. Warsztaty „Pasje i zainteresowania”- Warsztaty wypalania ozdób
11. Warsztaty plastyczne do Hołownia „Krainy Rumianku”
12. Grupa teatralna
13. Warsztaty twórcze- wykonywanie świec
14. Warsztaty twórcze- tworzenie z filcu
15. Warsztaty twórcze- decoupage
16. Warsztaty wokalne

Zainteresowane osoby są proszone o złożenie osobiście lub przesłanie drogą pocztową formularza zgłoszeniowego do Biura projektu pod adresem:

Stowarzyszenie Moja Gmina- Biuro Projektu
Przychody 149, 21-560 Międzyrzec Podlaski
czynne w godzinach: 9.00 – 13.00
tel. kontaktowy: 507-801-144
adres e-mailowy: edytagorna@wp.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę beneficjentów projektu (100 osób)
O udziale w projekcie decyduje pierwszeństwo złożenia deklaracji

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Regulamin uczestnictwa – do pobrania

Plakat ASOS – do pobrania
Ulotka ASOS – do pobrania

Harmonogram zajęć – do pobrania

Harmonogram zajęć – wrzesień – do pobrania

Harmonogram zajęć – październik – do pobrania

Harmonogram zajęć – listopad – do pobrania

Facebook