Stowarzyszenie Moja Gmina

ASOS 2018 – zrealizowany

asos-slider

Stowarzyszenie Moja Gmina w partnerstwie z Gminą Międzyrzec Podlaski realizuje projekt pn.: „Moda na seniora. Wykorzystanie potencjału osób starszych na rzecz społeczności Gminy Międzyrzec Podlaski”. Projekt jest dofinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość projektu: 131405 zł

Wartość dotacji: 117 530 zł

Czas trwania projektu: 9.04.2018 r. – 31.12.2018 r.

Dla kogo ASOS? Działania w ramach projektu obejmują swym zasięgiem mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski, których dzielą na dwie grupy wiekowe: osoby w wieku 60+ oraz osoby młodsze – dzieci, młodzież, dorośli w wieku aktywności zawodowej. Łącznie w projekcie weźmie udział 125 osób.

Dlaczego ASOS? Cel projektu odpowiada na problemy osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkujących teren Gminy Międzyrzec Podlaski. Istnieje konieczność wykazania zaangażowania i wsparcia seniorów na polach ich aktywności oraz w podejmowanych inicjatywach. Działają oni w ramach klubów seniora, jednakże ze względu na rozległość terenu gminy, wzrost liczby seniorów, ich potrzeb oraz wymagań dot. oferty działań skierowanych do seniorów niezbędna jest stała weryfikacja i rozwój możliwości w zakresie zaspokojenia potrzeb osób w wieku 60+ i wykorzystania ich potencjału. Co więcej, projekt przeciwdziała poczuciu wykluczenia społecznego osób starszych, lęku przed osamotnieniem, ograniczonym możliwościom ekonomicznym uniemożliwiającym rozwój pasji i zainteresowań osób starszych. Wpłynie również pozytywnie na integrację wewnątrz i międzypokoleniową z wykorzystaniem dostępnej w gminie infrastruktury społecznej.

W ramach Projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 • zajęcia komputerowe: 10 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./2 miejscowości
 • kurs ekologicznoogrodniczy: 5 zajęć x 3 godziny zajęciowe 45 min./1 miejscowość
 • kurs radzenia sobie w trudnych sytuacjach: 4 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./2 miejscowości
 • kurs dbałości o wygląd: 10 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./4 miejscowości
 • warsztaty zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie): 20 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./4 miejscowości
 • zajęcia ruchowe wraz ze spływem kajakowym: 20 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./5 miejscowości
 • warsztaty „Pasje i zainteresowania” – „zaczarowane szydełko”: 5 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./3 miejscowości
 • warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty wykonywania świec: 5 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./1 miejscowość
 • warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty plecionkarskie z papierowej wikliny: 5 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./1 miejscowości
 • warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty decoupage: 5 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./3 miejscowości
 • warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty wykonywania kosmetyków
  z naturalnych produktów: 5 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./1 miejscowość
 • warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty wokalne: 20 zajęć x 2 godziny zajęciowe 45 min./3 miejscowości

Kierownik projektu: Sylwia Hubica

tel. 697 772 420 e-mail: sylwia.hubica@gmail.com

Asystent Kierownika Projektu: Michał Teofilski


Biuro Projektu:

ul. Balladyny 7B/12, 21-560 Międzyrzec Podlaski

czynne pn-pt w godz. 10:00-18:00


Zapraszamy do składania dokumentów uczestnictwa w projekcie! Pierwsze zajęcia już pod koniec maja.

UWAGA! Liczy się kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania liczby 125 miejsc!

Regulamin uczestnictwa – pobierz

Deklaracja uczestnictwa – pobierz

Harmonogram zajęć – maj-czerwiec 2018 (aktualizacja 12.06.2018 r.)

Harmonogram zajęć – lipiec 2018 (aktualizacja 25.07.2018 r.)

Harmonogram zajęć – sierpień 2018

Harmonogram zajęć – wrzesień 2018 (aktualizacja 26.09.2018 r.)

Harmonogram zajęć – październik 2018 (aktualizacja 8.10.2018 r.)

Harmonogram zajęć – listopad 2018

Facebook