Stowarzyszenie Moja Gmina

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – BLGD – zrealizowany

loga

Stowarzyszenie Moja Gmina w partnerstwie z Gminą Międzyrzec Podlaski realizuje projekt
pn.: „Organizacja warsztatów dotyczących dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego pt. „Ocalić od zapomnienia”.
Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dalej zwany Grantem.

 

Grantodawcą jest Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

 

Wartość projektu: 7 894 zł

Wartość dotacji: 7 105 zł

Czas trwania projektu: 7.09.2018 r. – 30.11.2018 r.

Dla kogo Grant? Warsztaty organizowane w ramach projektu są ogólnodostępne, bezpłatne, skierowane do wszystkich, w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych (seniorzy 60+), osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia i poniżej 25 roku życia oraz osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży. Łącznie z projektu skorzysta grupa 80 uczestników.

Dlaczego Grant? Tradycje dotyczące kultury, historii jak i umiejętność zachowania dziedzictwa naturalnego regionu ulegają zatraceniu. Stąd też istnieje duża potrzeba promowania obszaru poprzez organizacje warsztatów plecionkarstwa, kulinariów, tańca ludowego i warsztatów ekologicznych, które odświeżą i utrwalą tradycje charakterystyczne dla regionu. Realizacja Grantu przyczyni się do zachowania walorów przyrodniczych regionu, wzrostu liczby odwiedzających nas turystów, poszerzenia wiedzy o własnym regionie oraz wzrostu aktywności mieszkańców i lokalnych stowarzyszeń.

Lokalizacja warsztatów: Rzeczyca

W ramach Projektu realizowane będą następujące zajęcia:

  • kulinaria regionu (wymiar 20 godzin),
  • warsztaty plecionkarskie z papierowej wikliny (wymiar 15 godz.),
  • warsztaty ekologiczny sadownik – mój kochany produkt lokalny (wymiar 20 godzin),
  • warsztaty tańce ludowe dla dziecka i seniora (10 godzin).

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

Deklaracja uczestnictwa do pobraniaKLIK

Harmonogram zajęć do pobraniaKLIK

warsztaty_rzeczyca

 

Facebook