Stowarzyszenie Moja Gmina

FIO 2015 – zrealizowany

logafio

 

Stowarzyszenie Moja Gmina w partnerstwie z Gminą Międzyrzec Podlaski realizuje projekt pt.

 

 „MOGĄ I DZIECI, MOGĄ I DOROŚLI!
PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM” (zrealizowany

w 2015 r.)

 

 

Projekt będzie realizowany w III etapach:

 

Etap I – bezpłatne zajęcia sportowe:

• Zajęcia Pilates
dla kobiet w wieku powyżej 18 lat
• Zajęcia taneczne
dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat
• Gminny Bieg Przełajowy (trasa o długości 10 km) wraz z treningami dla dorosłych,
dla osób powyżej 18 lat
• Mini-Bieg Przełajowy dla dzieci (trasa o długości 1 km),
dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 15 lat

Etap II – konkurs plastyczny „Żyję aktywnie, żyję zdrowo”

Tematyka prac powinna obejmować:
• propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
• promowanie sportu i zajęć ruchowych jako niezbędnego czynnika wspomagającego zdrowie i dobre samopoczucie,
• rozpowszechnianie wśród lokalnego społeczeństwa nowych dyscyplin sportowych oraz zajęć ruchowych w aspekcie dobrej zabawy i nawiązywania relacji społecznych.

Konkurs plastyczny skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku od 5-12 lat.

Etap III – impreza integracyjno – sportowa dla dzieci i dorosłych „Aktywni zimą”, podczas której Organizatorzy zapewniają świetną zabawę oraz liczne atrakcje (zawody i zabawy sportowe)

 

Osoby zainteresowane muszą złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie) osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Biura projektu pod adres. :

Stowarzyszenie Moja Gmina – Biuro projektu

Przychody 149, 21-560 Międzyrzec Podlaski

czynne w godzinach 13.00 – 17.00

tel. kontaktowy: 507-801-144

adres e-mail: edytagorna@wp.pl

Projekt dotyczy promocji i wdrożenia inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich mieszkańców Gminy Międzyrzec Podlaski. Adresatami i uczestnikami projektu będą Ci mieszkańcy gminy, którzy z powodu stereotypów środowiskowych oraz niedostatecznej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu ograniczają swoją aktywność fizyczną. W szczególności adresatami będą kobiety oraz dzieci i młodzież nie uprawiający sportu wyczynowego, w ramach istniejących klubów sportowych. W projekcie ogromne znaczenie pełnią społecznicy- wolontariusze stowarzyszenia, którzy są zaangażowani w zachęcanie mieszkańców gminy do aktywności fizycznej w jakiejkolwiek formie.
W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia o niskim progu wymogów wejściowych – dla każdego: pilates, nauka tańca, biegi, zajęcia sportowo-integracyjne. Dodatkowo zostanie zrealizowany konkurs plastyczny dla dzieci, którego celem jest przełamywanie stereotypów co do form aktywności fizycznej (nie tylko sport wyczynowy).

W realizację projektu będzie zaangażowany partner – Gmina Międzyrzec Podlaski, która udostępni pomieszczenia (sale gimnastyczne w szkołach) oraz zapewni wsparcie promocyjne projektu.

Projekt będzie miał oddziaływanie na społeczność lokalną, ze względu na jego aspekt promocyjny i integracyjny. Celem projektu jest promocja powszechnej aktywności fizycznej i postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców całej gminy, w różnym wieku. Proponowane formy zajęć stawiają na aktywność grupową (budowanie wzajemnych interakcji, wspieranie się uczestników zajęć). Ich realizacja będzie miała zatem pozytywny wpływ na aktywizację i integrację społeczną mieszkańców o różnym statusie społecznym i materialnym, gdyż proponowane aktywności zależą tylko od chęci ich podjęcia, zaś osiągane wyniki bazują na osobistym zaangażowaniu, a nie na możliwości zakupu drogich sprzętów (jak np. w przypadku narciarstwa czy sportu wyczynowego).

Plakat FIO – do pobrania

Ulotka FIO – do pobrania

Plakat na Konkurs Plastyczny – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Plastycznego – do pobrania

 

Regulamin uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach tańca – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – tańce – do pobrania

Regulamin uczestnictwa w zajęciach pilates – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – pilates – do pobrania

Regulamin uczestnictwa w Gminnym Biegu Przełajowym – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – mini bieg, dzieci – do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – bieg główny, dorośli – do pobrania

 

Harmonogram zajęć – tańce i pilates – CZERWIEC tydzień II (08.06 – 12.06.2015 r.) – do pobrania

Harmonogram zajęć – tańce i pilates 15-19.06.2015 – do pobrania

Harmonogram zajęć – tańce i pilates 22-26.06.2015 – do pobrania

Harmonogram zajęć FIO – lipiec 2015 – do pobrania

Harmonogram zajęć FIOwrzesień – grudzień 2015 – do pobrania

Facebook