Stowarzyszenie Moja Gmina

ASOS 2020

Stowarzyszenie Moja Gmina wraz z partnerem  – Gminą Międzyrzec Podlaski pozyskały dotację na realizację projektu „Moda na seniora” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020 (ASOS).

Pozyskana dotacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na zajęcia zgłaszane przez Kluby Seniora oraz grupy nieformalne działające na terenie gminy. Celem projektu jest poprawa dostępności zajęć i uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów.

Projekt skierowany jest do 70 osób w wieku 60+ oraz 40 osób młodszych z terenu Gminy. Zajęcia odbywać się będą w Rzeczycy, Koszelikach, Tłuśccu i Zaściankach. Początek realizacji zajęć planowany jest na lipiec 2020 r.

Program projektu obejmuje bezpłatny udział w zajęciach warsztatach, kursach tj. :

  1. warsztaty zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie),
  2. kurs dbałości o wygląd,
  3. kurs radzenia sobie w trudnych sytuacjach (pierwsza pomoc),
  4. zajęcia ruchowe wraz ze spływem kajakowym;
  5. warsztaty „Pasje i zainteresowania” – kurs ekologicznoogrodniczy,
  6. warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty fotograficzne,
  7. warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty wykonywania kosmetyków,
  8. warsztaty „Pasje i zainteresowania” – gawęda,
  9. warsztaty „Pasje i zainteresowania” – warsztaty kreatywne (zajęcia plastyczne, plecionkarskie z papierowej wikliny, wykonywania świec, dekorowania kubków,
  10. warsztaty „Pasje i zainteresowania” – animacje czasu wolnego.

Ponadto projekt przewiduje organizację dla uczestników jednodniowego spływu kajakowego po Bugu.

Całkowita wartość projektu to 114 160 zł, kwota pozyskanej dotacji z ASOS to 100 000,00 zł, zaś wkład osobowy (wolontariat) stowarzyszenia 9 000 zł. Wkład własny finansowy Stowarzyszenia został sfinansowany z dotacji w kwocie 5 160 zł przyznanej przez Gminę Międzyrzec Podlaski w ramach Funduszu Wkładów Własnych na 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dot. projektu.  Harmonogramy zajęć  oraz wszelkie aktualne informacje – po konsultacji z Klubami Seniora, niebawem zostaną opublikowane na stronie www.miedzyrzecgmina.pl oraz www.stowarzyszenie-mojagmina.com

PLAKAT ASOS 2020

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Harmonogram zajęć lipiec 2020

Harmonogram zajęć – sierpień 2020

Harmonogram zajęć wrzesień 2020

Harmonogram zajęć – październik 2020

Facebook