Stowarzyszenie Moja Gmina

„Sękacz Podlaski skarbem tradycji oraz sposobem promocji obszaru LSR” – zrealizowany

loga
Stowarzyszenie Moja Gmina na podstawie umowy Nr 00808-6935-UM0311809/18 z dn. 31.10.2018 r. realizuje operację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie 4.8: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Tytuł operacji: „Sękacz Podlaski skarbem tradycji oraz sposobem promocji obszaru LSR”
Cel operacji: promocja obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez produkcję oraz promocję produktu lokalnego jakim jest Sękacz Podlaski.
Kwota dofinansowania: 55 0000,00 zł

W ramach operacji realizowano promocję Sękacza Podlaskiego podczas:

– wydarzenia o zasięgu regionalnym:

09.12.2018 – Międzyrzecki Jarmark Świąteczny

04.01.2019 – „Dobre Bo Bialskie” w Białej Podlaskiej

05.03.2019 – Gminny Dzień Kobiet w Komarówce Podlaskiej

17.03.2019 – Kiermasz PL w Nałęczowie

26.03.2019 – „Zdrowy Styl Życia” w Grabanowie

– wydarzenia o zasięgu ogólnokrajowym

01-03.02.2019 – Ogólnopolskie Targi „SALON TOUR” w Poznaniu

22-24-03.2019 – XXV Targi Regiony Turystyczne „NA STYKU KULTUR” w Łodzi

Facebook