Stowarzyszenie Moja Gmina

Klub Seniora w Rzeczycy działa aktywnie

Przedstawiciele Klubu Seniora w Rzeczycy wraz z młodzieżą aktywnie włączają się w życie miejscowości – wspólne porządki przy remizie:)

Facebook