Stowarzyszenie Moja Gmina

Klub Seniora w Rzeczycy zrealizuje projekt w ramach Mikrodotacji FIO

LLFIOZ radością informujemy, że wraz z Klubem Seniora z Rzeczycy udało nam się pozyskać w ramach funduszy “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dotację w kwocie 4500 zł na realizację zadania „Wybieram chleb, sól i jego żeby pracował na niego” Inscenizacja tradycyjnego wesela podlaskiego. Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa mieszkańców Rzeczycy poprzez wspólny udział w przedsięwzięciu służącym podtrzymaniu lokalnej tradycji i kultury – przygotowaniu inscenizacji wesela podlaskiego (inscenizacja obejmować będzie lata 40-50 XX w.). Wniosek powstał przy wsparciu Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski. Niebawem zamieścimy szersze informacje na temat zadania.

Facebook