Stowarzyszenie Moja Gmina

Informacja z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

smg31 marca 2016 r. w Przychodach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas zebrania członkowie stowarzyszenia udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium za rok 2015. Następnie zgodnie zapisami statutu przestąpiliśmy do wyboru nowych władz i komisji rewizyjnej:

Zarząd:

Krzysztof Sójka  – Prezes

Małgorzata Bogucka – Wiceprezes

Renata Pietruszka – Wiceprezes

Teresa Kuraszyk – Wiceprezes

 

Komisja rewizyjna:

Barbara Wsół – Przewodnicząca

Anna Swórska – Wiceprzewodniczaca

Bogumiła Śmieciuch – Członek Komisji

Facebook