Stowarzyszenie Moja Gmina

Zamyślenia zaduszkowe w Rzeczycy

W niedzielę 7 listopada 2021 r. Klub Seniora w Rzeczycy zorganizował kolejne „Zamyślenia Zaduszkowe”. Uroczystość zgromadziła w remizie OSP w Rzeczycy liczne grono widzów.

Spotkanie „Zamyślenia Zaduszkowe” w Gminie Międzyrzec Podlaski rozpoczęła Teresa Kuraszyk – prezes Klubu Seniora w Rzeczycy, witając zgromadzonych gości. Zaprosiła do wspólnego pochylenia się nad bardzo ludzkim aspektem życia, jakim jest śmierć i odchodzenie.

Po wystąpieniu Pani Prezes w nastrojowej scenerii, na tle jesiennych kwiatów i liści oraz świec Seniorzy zaprezentowali wzruszający montaż słowno – muzyczny. W programie wydarzenia znalazł się również czas na wspólną modlitwę za dusze zmarłych.

Podczas uroczystości, która zgromadziła wielu gości nie zabrakło czasu na wspominki o dawnych czasach i o tych, których zabrakło już wśród nas, a także na rozmowę o sprawach bieżących przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez wspaniałych ludzi z Klubu Seniora w Rzeczycy.

Wydarzenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Moja Gmina – projekt „Zamyślenia Zaduszkowe” finansowany w ramach dotacji przyznanej przez Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Facebook