Stowarzyszenie Moja Gmina

Zakończenie projektu „Bezpieczny senior”

Działające w Gminie Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie Moja Gmina zakończyło działania w ramach projektu „Bezpieczny Senior+” realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Zajęcia z edukacji ekonomicznej, które cieszyły się zainteresowaniem 52 Seniorów z Gminy Międzyrzec Podlaski, odbywały się w Koszelikach, Rzeczycy, Zaściankach i Berezie.

Zajęcia z komunikacji społecznej, w których wzięło udział 18 mieszkańców naszej Gminy, odbywały się również w Koszelikach, Rzeczycy, Zaściankach i Berezie.

Głównym celem projektu był edukacja ekonomiczna Seniorów z Gminy Międzyrzec Podlaski. Udział w zajęciach umożliwił mieszkańcom naszej Gminy zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności z zakresu ekonomii, w tym bezpiecznego i świadomego korzystania z różnych produktów i usług oferowanych przez banki. Na zajęciach dowiedzieli się m.in., jak się bronić przed cyberprzestępczością, mogli również praktycznie sprawdzić, jak korzysta się z bankomatu.

Bardzo cieszy nas zainteresowanie Seniorów z Gminy Międzyrzec Podlaski sprawami bezpieczeństwa bankowego oraz utrzymywaniem dobrej komunikacji społecznej.

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom projektu za aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Dziękujemy także Gminie Międzyrzec Podlaski i Wójtowi Gminy Krzysztofowi Adamowiczowi za udostępnienie sal.

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”

Facebook