Stowarzyszenie Moja Gmina

Stowarzyszenie Moja Gmina zaprasza na zajęcia z edukacji ekonomicznej

Stowarzyszenie Moja Gmina pozyskało z Narodowego Banku Polskiego dotację na realizację projektu „Bezpieczny Senior+” w ramach programu edukacji ekonomicznej. Kwota pozyskanej dotacji wynosi 18 960 zł, a całkowita wartość projektu to 21 960 zł.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa rodzaje zajęć:

  • zajęcia z edukacji ekonomicznej skierowane dla osób 60+
  • zajęcia z komunikacji społecznej w kontekście edukacji ekonomicznej skierowane do osób młodszych.

Dzięki zajęciom uczestnicy poszerzą swa wiedzę w zakresie:

  • gospodarowania budżetem domowym – zarządzanie budżetem domowym, optymalizacja wydatków, racjonalne i bezpieczne oszczędzanie i inwestowanie, świadome korzystanie z kredytów i pożyczek, konsekwencje zadłużenia, planowanie przyszłości finansowej w warunkach braku stabilizacji, cyberbezpieczeństwo w finansach osobistych, zapobieganie wykluczeniu finansowemu;
  • bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i elektronicznych instrumentów płatniczych, bezpieczeństwo w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym;
  • instytucji i usług finansowych – umowa bankowa, podstawowe produkty bankowe (kredyty, rachunki, depozyty), ogólne omówienie zagadnienia bezpieczeństwa systemu bankowego, ochrona konsumenta, instytucje ubezpieczeniowe, bezpieczne korzystanie z nowoczesnych usług bankowych (jak obsługiwać bankomat, jak bezpiecznie korzystać
    z karty debetowej i kredytowej, rachunki internetowe) ochrona przed cyberprzestępczością.
  • komunikacji podczas zajęć z grupą.

Zajęcia odbywać się będą w czterech świetlicach na terenie gminy: Bereza, Rzeczyca, Koszeliki, Zaścianki. Niebawem udostępnimy szczegółowe harmonogramy zajęć.

Już teraz zachęcamy do wypełniania i składania deklaracji uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń!

DEKLARACJA UCZESTNICTWA edukacja ekonomiczna (PDF, 212 KB)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA komunikacja społeczna (PDF, 213 KB)

Harmonogram zajęć – edukacja ekonomiczna (PDF, 161 KB)

Harmonogram zajęć – komunikacja społeczna (PDF, 127 KB)

„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”

Facebook