Stowarzyszenie Moja Gmina

Seniorzy Bliżej Kultury 2019

We wrześniu 2019 r. Stowarzyszenie Moja Gmina zrealizowało zadanie „Seniorzy Bliżej kultury 2019”.

30 osobowa grupa z Klubu Seniora w Rzeczycy w ramach zadania „Seniorzy Bliżej kultury 2019” realizowanego przez Stowarzyszenie Moja Gmina udała się na wyjazd integracyjny pozwalający na zapoznanie się z polską kultura i tradycją narodową. Istotnym elementem zadania była integracja międzypokoleniowa, osoby 60+ stanowiły 2/3 grupy. Celem wyjazdu był Białowieski Park Narodowy. Uczestnicy wyjazdu niekiedy pierwszy raz w życiu; mieli szansę zwiedzić imponujące Muzeum Przyrodniczo Leśne prezentujące bogactwo fauny i flory Puszczy Białowieskiej. Następnie był czas na wizytę w ostoi żubrów, czy rezerwacie ścisłym. W drodze do Białowieży uczestnicy wyjazdu odwiedzili sanktuarium w Grabarce.

Projekt finansowany przez Gminę Międzyrzec Podlaski w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Facebook