Stowarzyszenie Moja Gmina

Rozstrzygnięcie konkursu „Żyję aktywnie, żyję zdrowo”

W czwartek 10 grudnia b.r. podczas imprezy integracyjno-sportowej „Aktywni zimą” w Jelnicy nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Żyję aktywnie, żyję zdrowo”.

Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Moja Gmina w ramach projektu „ Mogą dzieci, mogą i dorośli ! Promocja aktywności fizycznej w środowisku lokalnym” finansowanego z funduszy FIO oraz Funduszu Wkładów Własnych Gminy Międzyrzec Podlaski. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 5 – 12 lat.

Tematyka prac obejmowała:
• propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
• promowanie sportu i zajęć ruchowych jako niezbędnego czynnika wspomagającego zdrowie i dobre samopoczucie,
• rozpowszechnianie wśród lokalnego społeczeństwa nowych dyscyplin sportowych oraz zajęć ruchowych w aspekcie dobrej zabawy i nawiązywania relacji społecznych.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wpłynęło aż 60 prac. Nagrody laureatom konkursu wręczyl w Gimnazjum w Jelnicy Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Laureaci konkursu:

Alicja Kurowska, 8 lat, Szkoła Podstawowa w Misiach,

Martyna Flis, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Halasach,

Karolina Grzeszyk, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Rzeczycy,

Kinga Pawlikowska, 6lat, Szkoła Podstawowa w Misiach,

Justyna Szymczyk, 7 lat, Szkoła Podstawowa w Tuliłowie,

Julia Chołodzińska, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Rzeczycy,

Anna Jeleszuk, 8 lat, Szkoła Podstawowa w Tuliłowie,

Jakub Kurenda, 9 lat Szkoła Podstawowa w Misiach,

Szymon Kurenda, 9 lat Szkoła Podstawowa w Misiach,

Aleksandra Duda, 12 lat, Szkoła Podstawowa w Misiach,

Julia Duda, 8 lat, Szkoła Podstawowa w Misiach,

Weronika Muszyńska, 11 lat, Szkoła Podstawowa w Rzeczycy.

Facebook