Stowarzyszenie Moja Gmina

Konkurs plastyczny „Żyję aktywnie, żyję zdrowo”

Ogłaszamy konkurs plastyczny „Żyję aktywnie, żyję zdrowo” skierowany do dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Tematyka prac powinna obejmować:
• propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
• promowanie sportu i zajęć ruchowych jako niezbędnego czynnika wspomagającego zdrowie i dobre samopoczucie,
• rozpowszechnianie wśród lokalnego społeczeństwa nowych dyscyplin sportowych oraz zajęć ruchowych w aspekcie dobrej zabawy i nawiązywania relacji społecznych.

Technika wykonania pracy dowolna.

konkurs plakat

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Plastycznego – do pobrania

Facebook