Stowarzyszenie Moja Gmina

Warsztaty kosmetyczne w Drelowie

Serdecznie zapraszamy wraz z Wójtem Gminy Drelów oraz Gminnym Centrum Kultury na bezpłatne „Warsztaty kosmetyczne”, które rozpoczną się 7 marca 2024 r. Gminnym Centrum Kultury w Drelowie o godz. 17:00 i potrwają do końca kwietnia.

Warsztaty przeznaczone są dla kobiet zamieszkujących obszar Gminy Drelów.

Zapisy pod nr tel. 517 165 026 lub pod adresem ul. Ogrodowa 2 w Drelowie.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Środki zostały pozyskane za pośrednictwem Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania.

Plakat Warsztaty kosmetyczne

Facebook