Stowarzyszenie Moja Gmina

Rodzina Sportem Silna pod hasłem MDP w Rzeczycy

W niedzielę 30 października 2022 r. w remizie OSP w Rzeczycy odbyło się wręczenie odznak „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

W ramach cyklu Rodzina Sportem Silna Stowarzyszenie „Moja Gmina” zorganizowało konkurs z nagrodami i pyszny poczęstunek. W programie były również zabawy o tematyce strażackiej.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Krzysztof Adamowicz, Zastępca Wójta Gminy Michał Teofilski, Komendant Gminny OSP Józef Daniluk, Prezes OSP Rzeczyca Paweł Orłowski, Naczelnik OSP Rzeczyca Karol Pietruszka oraz rodzice druhen i druhów MDP Rzeczyca. Odznaczonym pogratulowali również młodsi koledzy i koleżanki z drużyny pożarniczej.

Projekt Rodzina Sportem Silna finansowany przez Gminę Międzyrzec Podlaski w ramach  otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Facebook