Stowarzyszenie Moja Gmina
„Sękacz Podlaski skarbem tradycji oraz sposobem promocji obszaru LSR”
„Sękacz Podlaski skarbem tradycji oraz sposobem promocji obszaru LSR”

„Sękacz Podlaski skarbem tradycji oraz sposobem promocji obszaru LSR”

Stowarzyszenie Moja Gmina na podstawie umowy Nr 00808-6935-UM0311809/18 z dn. 31.10.2018 r. realizuje operację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w…

Informacja z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
Informacja z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Informacja z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Informacja z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 25 kwietnia 2019 r. w Przychodach. Członkowie stowarzyszenia zdecydowali: jednogłośnie udzielić absolutorium ustępującemu zarządowi za rok 2018 jednogłośnie o wyborze zarządu stowarzyszenia w składzie: Krzysztof Sójka – Prezes zarządu, Bernadeta Przygodzka –…

Warsztaty dotyczące dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego pt. „Ocalić od zapomnienia”
Warsztaty dotyczące dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego pt. „Ocalić od zapomnienia”

Warsztaty dotyczące dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego pt. „Ocalić od zapomnienia”

Zapraszamy na Warsztaty dotyczące dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego pt. „Ocalić od zapomnienia”, które odbędą się w listopadzie 2018 r. w Rzeczycy. Deklaracja uczestnictwa – do pobrania

Facebook